Fokozatos visszatérés a normál működéshez – Változások a jogi személyek döntéshozatalában

2021. június 1-től a társaságok, egyesületek belső működésében, döntéshozatalában is elindul a visszatérés a „normál” működéshez. Egy 2021. május 31-én este megjelent kormányrendelet ugyanis módosította a jogi személyek döntéshozatalát szabályzó veszélyhelyzeti kormányrendeletet. Ennek értelmében keddtől a taggyűlés, közgyűlés a tagok személyes („fizikai”) részvételével is megtartható.

Azonban a személyes részvétel visszaállítása mellett továbbra is fennmarad a jogi személyek részére az a lehetőség, hogy konferencia közgyűlés (e-közgyűlés) keretében vagy írásbeli határozattal hozzák meg döntéseiket a rendelet kisegítő szabályai szerint, ha a társasági szerződés (alapszabály) nem rendezi az ilyen döntéshozatal szabályait. „Hibrid” részvétellel is tartható közgyűlés, taggyűlés.

Fontos változás ugyanakkor, hogy az ügyvezetés már fontos kérdésekben sem jogosult a közgyűlés, taggyűlés helyett döntést hozni. Ez lényeges lehet azon társaságok számára, ahol az éves beszámolót még nem hagyták jóvá és több taggal működnek – itt már nem halasztható a tagok, részvényesek bevonása a döntéshozatalba. Azon esetekben, ahol az ügyvezetés határozott a közgyűlés, taggyűlés helyett, az ügyvezetés köteles legkésőbb 2021. október 15. napjáig összehívni a tagok, részvényesek ülését a döntések jóváhagyatása érdekében.

A tisztségviselők veszélyhelyzet ideje alatt megszűnt mandátuma is csak a taggyűlés, közgyűlés napjáig, de legfeljebb október 15 -ig hosszabbodik meg (nem pedig a veszélyhelyzet végéig).

Mindazonáltal egyes, jól bevált könnyítések továbbra is alkalmazhatóak: A társaság (egyesület, szövetkezet) és a tag továbbra is tehet jognyilatkozatot egymás felé e-mail útján. Jogi személyek esetében ezt megfelelően hitelesíteni kell, ami történhet azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) szolgáltatással. Az igazgatóság, felügyelőbizottság, kuratórium és más testületek továbbra is tarthatnak üléseket elektronikus úton és írásban (akár e-mailen) is hozhatnak határozatot.

Publikációk

Publikációk

Molnár Sz. Bence, Partner
bence.molnar@szecskay.com
+36303721976
Hermann Johanna, Ügyvéd

Megosztás

H-1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 16-17.

+36 (1) 472 3000

 

info@szecskay.com