Bírságot szabott ki a GVH az Airbnb-vel szemben a 2018-ban tett kötelezettségvállalás hiányos teljesítése miatt

A GVH bírsággal sújtotta az Airbnb-t, mivel a társaság nem teljesítette maradéktalanul a díjakra és költségekre vonatkozó, fogyasztóknak nyújtandó tájékoztatás tekintetében vállalt kötelezettségeit.

A GVH 2016 októberében indított vizsgálatot az Airbnb-vel szemben azon feltételezésre alapítva, miszerint a cég szállásdíjakkal és költségekkel kapcsolatos tájékoztatása megtéveszti a fogyasztókat. Az eljárás 2018-ban jogsértés megállapítása és bírság kiszabása nélkül zárult. Az Airbnb ugyanis önként vállalta olyan kötelezettségek teljesítését, amelyek a GVH álláspontja szerint alkalmasak arra, hogy a jogszabályi előírásoknak való megfelelést biztosítsák.

Az Airbnb többek között az alábbiakat vállalta:

  • az utazás dátumának megadása után a teljes, valamennyi díjtételt (pl. a takarítási díjat) tartalmazó árat megjelenítik a fogyasztók számára a magyar weboldalon;
  • az utazás dátumának megadása nélküli kereséskor a fogyasztók figyelmeztető üzenetet látnak majd arról, hogy a teljes árat – amelyet idegenforgalmi jellegű adók is növelhetnek – a dátum és
  • a vendégek számának megadását követően ismerhetik meg;
  • az „akár X eurótól elérhető” ármegjelölést csak a ténylegesen elérhető szállásokhoz tünteti fel és az valóban a következő 90 napon belül elérhető legalacsonyabb éjszakánkénti ár;
    megszünteti a valutaváltásból és a le- és felkerekítésből eredő eltéréseket.

Az Airbnb-nek a döntés kézhezvételétől számítva 120 nap állt rendelkezésére, hogy a kötelezettségvállalásokat teljesítse és ennek tényét igazolja a GVH részére.

A 120 napos határidő leteltét követően a GVH utóvizsgálat keretében ellenőrizte a kötelezettségvállalás teljesítését. A vizsgálat során a GVH feltárta, hogy az Airbnb a döntésben foglaltakat alapvetően sikeresen végrehajtotta. Az eljárás tehát elérte azon célját, hogy a fogyasztói tájékoztatás minőségét javítsa, a kötelezettségvállalások megfelelően szolgálják a közérdek védelmét.

Bár a döntés végrehajtását a GVH nagyrészt kielégítőnek ítélte meg, a vizsgálat kettő tekintetben mulasztást tárt fel.

  • Miután az Airbnb nem igazolta megfelelően, hogy a végrehajtásra nyitva álló határidőt betartotta, alappal feltehető, hogy késedelembe esett a kötelezettségek teljesítésével.
  • Továbbá az Airbnb nem erősítette meg, hogy az „akár X eurótól elérhető” ármegjelölést valóban csak a ténylegesen elérhető szállásokhoz tünteti fel és az valóban a következő 90 napon belül elérhető legalacsonyabb éjszakánkénti ár.

E mulasztások miatt a GVH 40.000.000 Ft (110.000 EUR) összegű bírságot szabott ki az Airbnb-vel szemben. A GVH döntésével szemben a kézbesítéstől számított 30 napon belül bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető. Egyelőre nincs információ arra vonatkozóan, hogy az Airbnb indított-e közigazgatási pert.

Publikációk

Publikációk

Keller Anikó, Partner
aniko.keller@szecskay.com
+36709322530
Sztoján Krisztina, Ügyvéd

Megosztás

H-1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 16-17.

+36 (1) 472 3000

 

info@szecskay.com