Ajánlások az Európai Bizottság versenytársak közötti megengedett együttműködésről szóló iránymutatásához

MacMahon Baldwin Sam, uniós versenyjogi szakértőnk a Kluwer Competition Law blogon foglalta össze az Európai Bizottság versenytársak közötti megengedett együttműködésről szóló iránymutatásának továbbfejlesztésére vonatkozó ajánlásait.

Az ajánlások többek között magukban foglalnak egy példát is arra vonatkozóan, hogy a Szecskay Ügyvédi Iroda szerint mi lehetne megengedhető kollektív bojkott:
Javasolt példa: Harmadik országbeli kikötők vonalhajózási társaságok általi kollektív bojkottja

“A” harmadik ország, agresszorként háborút indított kisebb, szomszédos “B” harmadik ország ellen. “A” harmadik ország katonai agresszióját az Európai Bizottság elítélte, mivel az ellentétes nemzetközi joggal, és a Tanács válaszul szankciókat vezetett be “A” harmadik országgal szemben.

Annak érdekében, hogy nyomást gyakoroljanak “A” harmadik ország kormányára, az EU három legnagyobb vonalhajózási társasága megegyezik abban, hogy nem szállítanak több árut az Európai Unióba “A” harmadik ország kikötőiből.

Versenyjogi elemzés:

A kollektív bojkott kárt okoz az EU fogyasztóinak, mivelhogy a fogyasztók nem rendelhetnek többé árut “A” harmadik országbeli szállítóktól. Ezt a hátrányt azonban felülmúlja a “B” harmadik ország polgárainak békéjére és emberi jogainak védelmére való törekvés.
Amennyiben a Bizottság a kollektív bojkottot az EUMSZ 101. cikkének (3) bekezdésében foglalt uniós fogyasztók jólétének szűk fogalma miatt nem tartja jogilag igazolhatónak, a Bizottság másodlagosan az iránymutatásban kötelezettséget vállalhat arra, hogy a végrehajtási politika keretében nem fog beavatkozni egy ilyen megállapodással szemben.

Publikációk

Publikációk

MacMahon Baldwin Sam, Partner
sam.baldwin@szecskay.com
+36301437236

Megosztás

H-1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 16-17.

+36 (1) 472 3000

 

info@szecskay.com