Szaktudás

Pénzügyi-, Befektetési- és Biztosítási Szektor

Pénzügyi szektor
A nemzetközi és magyar hitelfelvevők finanszírozási igényei, valamint a magyar piacon aktív pénzügyi intézmények hitelnyújtási módszerei rugalmas megoldásokat igényelnek a jelenlegi jogi keretrendszeren belül. A globális gazdaság hatásai és trendjei szintén befolyással lehetnek ezekre a finanszírozásokra. Válaszként ezen igényekre, folyamatosan bővítjük határon átnyúló és hazai piacon szerzett tapasztalatainkat, annak érdekében, hogy az egyszerű hitelezéstől az összetettebb hitelviszonyt megtestesítő konstrukciók alkalmazásáig, a különböző finanszírozási technikákat megfelelően tudjuk strukturálni, dokumentálni és menedzselni, mind hitelezői, mind pedig hitelfelvevői oldalon, biztosított és nem biztosított finanszírozási ügyletekben egyaránt. Megértjük a hitelezők és a hitelfelvevők igényeit és elvárásait, és ezek tudatában támogatjuk a finanszírozási ügyletekben való részvételüket. Iparági tapasztalatunk lehetővé teszi, hogy a legfontosabb szektorokban tevékenykedő ügyfeleink tanácsadása során valódi hozzáadott értéket tudjunk biztosítani az ügylet megértése, strukturálása, dokumentálása és megkötése során.

Szabályozási kérdésekben a Magyar Nemzeti Bank különböző (működés, alapítás, tulajdonosi struktúra változása és egyéb) engedélyezési- és bejelentési eljárásain túlmenően, szabályozási ügyekben szerzett tapasztalataink kiterjednek ügyfeleink piacfelügyeleti ügyekben és MNB vizsgálatok során történő képviseletére, a pénzügyi intézményekre vonatkozó előírásoknak való megfelelés egyre inkább kihívást jelentő nyomon követése mellett. Szorosan figyelemmel kísérjük a fintech termékeket és szolgáltatásokat érintő fejlődési tendenciákat és szabályozási kérdéseket.

Számos, különböző iparágban tevékenykedő nemzetközi és magyar ügyfelünk bizalmának köszönhetően, bankjogi és pénzügyi csapatunk jelentős tapasztalatra tett szert kifinomult hitelezési és tőkefinanszírozási tranzakciókban, valamint bankjogi szabályozási ügyek terén.

A bankjogi és pénzügyi csoportunk több tagja számos alkalommal hosszabb-rövidebb időszakokra kiküldetésben dolgozott különböző magyar pénzügyi intézményeknél, így világosan átlátják és értik ezen pénzügyi szolgáltatók működését és tevékenységét. Ügyvédeink rendszeresen tartanak továbbá előadásokat hazai és nemzetközi konferenciákon, szakcikkeket publikálnak és nemzetközi kutatási projektekben vesznek részt a bank és pénzügyi jog területén. Ezen programokban való aktív részvételünk biztosítja, hogy mindig naprakész információval és tudással rendelkezzünk a finanszírozási tranzakciók és a szabályozási ügyletek területén.

Befektetési szektor
Irodánk rendszeresen ad jogi tanácsot nagyobb nemzetközi és hazai bankoknak és más befektetési szolgáltatást nyújtó intézményeknek a nyilvános forgalombahozatali tájékoztatókra vonatkozó, EU irányelveken alapuló magyarországi szabályozással kapcsolatosan. Ezen túlmenően irodánk rendszeresen tanácsadó szabályozási ügyekben, így többek között befektetési szolgáltatások és termékek határon átnyúló ajánlására vonatkozóan. Befektetési vállalkozások és pénzügyi közvetítők részére különböző működési szabályoknak vagy tőkepiaci magatartási szabályoknak való megfeleléssel és piaci visszaélésekre vonatkozó tilalmakkal kapcsolatos MNB felügyeleti eljárások során is biztosítunk jogi támogatást. Vitarendezési csoportunkkal szoros együttműködésben jogi segítséget nyújtunk a hazai befektetési vállalatok számára megtévesztő tájékoztatóért való felelősség kapcsán indult eljárásokban.

Nemzetközi befektetési vállalatokat segítünk Magyarországon tervezett letelepedésük kapcsán. Tranzakciós ügyekben tanácsadói vagyunk globális, regionális és helyi befektetési vállalatoknak magyarországi befektetéseikkel kapcsolatban.

Biztosítási szektor
Biztosítási cégeknek és biztosítási közvetítőknek határon átnyúló biztosítási szolgáltatásokat érintő szabályozással, és a különböző életbiztosítási- és egyéb biztosítási termékek értékesítésével kapcsolatban Irodánk rendszeresen jár el tanácsadóként.

Magyar biztosítási cégekben történő befektetéseik során jogi támogatást nyújtunk a befektetőknek társasági átvilágításokkal, vállalategyesülésekkel és felvásárlásokkal, továbbá befolyásszerzéshez kapcsolódó szabályozásokkal kapcsolatosan.

A tranzakciós és szabályozási tapasztalataink mellett foglalkozunk biztosítási szabályzatok általános feltételeinek, illetve biztosítási szerződések egyedi feltételeinek, továbbá forgalmazási megállapodások jogi megfelelőségi átvizsgálásával és módosításával, valamint – adott esetben – peres és egyéb vitarendezési ügyekben segítjük ügyfeleinket a biztosítás közvetítők termékeit érintő kereskedelmi viták vagy biztosítási cégek ügyfeleivel felmerült jogviták kapcsán.

Irodánk továbbá belső megfelelési szabályzatok kapcsán (pl. adatvédelem / adatbiztonság) is nyújt jogi támogatást különböző biztosítási intézményeknek.

Szaktudás

Szaktudás

Szecskay Katalin, Partner
katalin.szecskay@szecskay.com
+36309866274
Budai Judit, Szenior Partner
Gulás Judit, Szenior Partner
Tausz Patrick, Szenior Partner
Németh Sándor, Partner
Vajda János, Partner
Boronkay Miklós, Partner
Molnár Sz. Bence, Partner
MacMahon Baldwin Sam, Partner
Szórádi Judit, Szenior Ügyvéd
Benyó Gergely, Szenior Ügyvéd
Francis Matthew, Ügyvéd
Kiss Máté, Ügyvéd
Bihary Dániel, Ügyvéd
Pataki Martina, Ügyvédjelölt
Ádám Benedek, Ügyvédjelölt

Megosztás

H-1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 16-17.

+36 (1) 472 3000

 

info@szecskay.com