Szaktudás

Energia és Környezetvédelem

A 90-es évek óta az energiajogban
Az energiaiparban az 1990-es évek közepén lezajlott privatizáció óta az egyik nyertes pályázó cégcsoportjának a mai napig nyújtunk jogi szolgáltatásokat, továbbá az energiajoggal kapcsolatos tevékenységünk az energiaszektor sok más szereplőjére is kiterjed.

Tranzakciók és szabályozási környezet
Foglalkozunk a villamos energia termelésére, az energiakereskedelemre, a hálózatok üzemeltetésére, az energetikai beruházásokra, az energetikai tárgyú tevékenységek engedélyezésére és szabályozására vonatkozó kérdésekkel. Ezen kívül az energiaszektort érintő több jelentős tranzakcióban jogi tanácsadóként jártunk el eladói és vevői oldalon egyaránt.

Vitarendezés
Az előzőeken kívül az energiajog területén számos ügyben peres képviseletet is ellátunk megbízóink részére. Az energiaszektor számos szereplőjét képviseljük rendes bíróságok és választottbíróságok előtt az energiajogot érintő legkülönfélébb igényekkel kapcsolatban.

Környezetvédelmi jog
A környezetvédelmi joggal kapcsolatos tevékenységünk abból származik, hogy számos megbízónk tevékenysége rendszeresen vet fel szabályozott környezetvédelmi kérdéseket, melyek jogi rendezése szükséges az esetleges mulasztások és közigazgatási vagy magánjogi következményeik elkerülése érdekében. Ennek keretében foglalkozunk a környezetvédelmi jog olyan kérdéseivel, mint az egyes tevékenységek engedélyezése, a szennyezések elhárítása, a környezetvédelmi károkért való felelősség, vagy a tranzakciók környezetvédelmi felelősséget felvető összefüggései.

Megbízóinkat a környezetvédelem területén rendszeresen képviseljük hatóságok és bíróságok előtt, tanácsoljuk őket szerződéskötések során, és beruházások környezetvédelmi jogot érintő összefüggéseivel kapcsolatban. A környezetvédelem egyik legnagyobb kihívását jelentette, amikor egy romániai aranybánya tevékenysége a Tisza cianid-szennyezését idézte elő. Ezzel kapcsolatban irodánk sikerrel képviselte a Magyar Államot a szennyező vállalkozással szembeni perben.

Szaktudás

Szaktudás

Grósz Katalin, Szenior Partner
katalin.grosz@szecskay.com
+36309521297
Szecskay András, Irodavezető Partner
Tausz Patrick, Szenior Partner
Németh Sándor, Partner
Dezső Róbert, Partner

Megosztás

H-1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 16-17.

+36 (1) 472 3000

 

info@szecskay.com